Jdi na obsah Jdi na menu

Valná hromada 13.12.2008

13. 12. 2008VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH HORNÍ BEČVA 13.12.2008

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

P R O G R A M

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení, schválení programu.

 

 

 

 

 

Volba návrhové komise

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti a hospodaření SDH Horní Bečva za rok 2008

 

 

 

 

 

Zpráva revizní komise

 

 

 

 

 

Volba delegátů na okrskový aktiv

 

 

 

 

 

Předání ocenění vyznamenaných členů

 

 

 

 

 

Diskuse

 

 

 

 

 

Návrh plánu činnosti a rozpočtu SDH Horní Bečva na rok 2009

 

 

 

 

 

Usnesení

 

 

 

 

   Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN ČINNOSTI SDH HORNÍ BEČVA NA ROK 2009 

 

 

 

 

Plán činnosti je rozdělen podle jednotlivých oblastí činnosti SDH Horní Bečva

 

 

 

 

 

1. P r e v e n c e

 

 

 

 

 

V provozu vše kromě velkého vleku.e spolupráci s obecním úřadem působit všemi dostupnými prostředky na občany obce (rozhlasové relace, tisk apod.) a tím předcházet požárům

 

 

Ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ připravit besedu k měsíci požární ochrany a zorganizovat výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí“

 

 

 

 

 

2. R e p r e s e

 

 

 

 

 

- zdokonalovat zavedený systém hotovosti zásahového družstva v rámci JPO II

 

 

zabezpečit proškolení zásahového družstva dle školícího plánu

 

 

průběžně organizovat proškolení a přezkoušení odborných způsobilostí „Hasič III. a II. stupně

 

 

zajistit a provádět pravidelná cvičení a přípravu soutěžních družstev pro soutěže v požárním sportu dle stanovených termínů

 

 

provádět pravidelnou údržbu a opravy požární techniky dle dispozic velitele SDH

 

 

připravit pro mládež den otevřených dveří hasičské zbrojnice s ukázkami hasičské zásahové techniky

 

 

 

 

 

3. K u l t u r a a s p o r t

 

 

 

 

 

uspořádat hasičský bál

 

 

provést tradiční stavění a kácení máje

 

 

zabezpečit čtrnáctý ročník hasičské soutěže o putovní cenu „Cyrila a Metoděje“

 

 

organizovat podle možností zimní a letní sportovní a zábavné akce pro členy SDH i ostatní spoluobčany

 

 


 

 

4. D r u ž e b n í s p o l u p r á c e

 

 

 

 

 

pokračovat v družebních stycích s SDH Staré Město a okolními organizacemi SDH

 

 

 

 

 

5. Průběžně připravovat mladé hasiče pro funkce v SDH a získávat žáky ZŠ pro práci v SDH

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA  O  HOSPODAŘENÍ  SDH  HORNÍ  BEČVA  ZA  ROK  2008

 

 

 

 

Období od 1.12.2007 do 1.12.2008

 

 

 

 

 

Stav v příruční pokladně k 1.12.2007 činil 18 429,90 Kč, na účtu u PS 39 901,69 Kč.

 

 

 

Příjmy v roce 2008:

 

 

 

 

12 000,- Kč - Nájem za nebyt. prostory

14 500,- Kč - Příjmy od OÚ Hor. Bečva za zajištění soutěže, od Okrsku SDH č. 3  na činnost mládeže, sponz. dary od Maliny Jar. – RS Tesla V.M. a Jaroslava Fárka Horní Bečva čp. 530

 7 850,- Kč - Kulturní akce

 2 200,- Kč - Příjem za startovné při pořádání soutěže

 9 700,- Kč - Členské příspěvky

 

 

 

46 250,- Kč - Příjmy celkem

 

 

 

 

Výdaje v roce 2008:

 

 

 

 

 5 900,- Kč - Odvod za členské příspěvky do OSH Vsetín

 272,- Kč - Hasičské noviny

 360,-  Kč - Vyznamenání

18 393,50 Kč - Výdaje na soutěže, ples, pohřby, občerstvení na val. Hromady

 6 043,- Kč - Dary k narozeninám a výročím

 3 938,- Kč - Provozní záležitosti SDH

 701,- Kč - Poplatky za hudební produkce OSA

 422,- Kč - Platby za pojištění soutěží

 100,- Kč - Startovné na soutěži

 500,- Kč - Příspěvek na ceny závodu „Macurův memoriál“

___________________________________________________________________________

43 629,50 Kč - Výdaje celkem 

 

 

 

 

V příruční pokladně k 1.12.2008 je hotovost 20 050,40 Kč.

Stav na účtu u PS ke dni 1.12.2008 činí 39 504,98 Kč.

 

 

 

 

 

 

 V Horní Bečvě dne 13.12.2008

 

 


 

ROZPOČET  SDH  HORNÍ  BEČVA  NA  ROK  2009

 

 

 

 

Příjmy v roce 2009 :

 

 7 000,- Kč - Členské příspěvky

12 000,- Kč - Nájem za nebyt. prostory

 5 000,- Kč - Příjem z kulturních akcí

10 000,- Kč - Sponzorské dary

 

 

 

34 000,- Kč - Příjmy celkem

 

 

 

 

Výdaje v roce 2009 :

 

 6 500,- Kč - Odvod za členské příspěvky

 5 000,- Kč - Občerstvení na valných hromadách

15 000,- Kč - Náklady na pořádání soutěže

 5 000,- Kč - Dary k narozeninám a výročím

 2 500,- Kč - Provozní záležitosti SDH

___________________________________________________________________________

 

34 000,- Kč - Výdaje celkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Horní Bečvě dne 13.12.2008

        

 

 

Náhledy fotografií ze složky Valná hromada 2008

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář